EuroTrainer

ASOCIAȚIA

  Asociația EuroTrainer a fost creată în anul 2006.

SCOPUL ASOCIAȚIEI

Asociația EuroTrainer s-a înființat pentru promovarea valorilor europene, incluzând valorile naționale, prin activități educaționale, sociale, civice, culturale, artistice, sportive, turistice, ecologice, interdisciplinare destinate persoanelor de orice vârstă.

OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

În vederea realizării scopului său, asociația își propune, printre altele:

 • promovarea valorilor europene;
 • promovarea schimbului intercultural;
 • promovarea României ca destinație turistică, inclusiv de turism cultural, în principal prin introducerea acesteia în circuitul internațional al organizatorilor de activități turistice și sportive cu caracter non-competitiv;
 • crearea unei infrastructuri adecvate organizării evenimentelor de turism și/sau sport popular, cu caracter permanent sau ocazional, care să pună în valoare patrimoniul natural, cultural, arhitectural, tradițiile naționale și locale;
 • promovarea rolului social, educativ și civic al sportului popular prin organizarea de evenimente cu caracter non-competitiv;
 • promovarea beneficiilor pentru sănătate ale sportului popular cu caracter non-competitiv.

 

Lavinia

PREȘEDINTA ASOCIAȚIEI EUROTRAINER
Manuela Lavinia Toma

 

 

 

 • Trainer certificat internațional (Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit) și național (Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților)
 • Consultant pentru afaceri și management
 • Manager de proiect certificat național (Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților)
 • Formare în construcția europeană (Institutul de Administrație Publică Franța)
 • Experiență de lucru în instituții europene (Curtea Europeană a Auditorilor, Luxemburg)
 • Experiență de audit extern al fondurilor Uniunii Europene.

PRIMIREA DE NOI MEMBRI IN ASOCIAȚIE

Poate deveni membru al asociaţiei orice persoană care îşi manifestă dorinţa printr-o solicitare scrisă din care rezultă acceptarea statutului şi a valorilor asociaţiei, precum şi contribuţia pe care şi-o poate aduce la realizarea scopului asociaţiei. Solicitarea se aprobă de către adunarea generală, cu votul a 2/3 din numărul asociaţilor, în urma unei discuţii cu solicitantul

  (art.14 din statut).

Cei interesați ni se pot adresa pentru obținerea statutului (varianta integrală) prin formularul de contact.

AFILIERI LA ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

  Asociația EuroTrainer este membru al

Internationaler Volkssportverband – IVV

  (Federația Internațională de Sport Popular).

IVV “Pace – Prietenie – Sănătate”